Home » Blog » BIR piloting e-receipts systemon July 22, 2022 at 12:01 am on July 22, 2022 at 12:01 am

BIR piloting e-receipts systemon July 22, 2022 at 12:01 am on July 22, 2022 at 12:01 am

“Yung e-receipt at invoicing na ni-launch pang-pilot muna namin sa 100 large taxpayers. Yung mayroon pang mga may manual receipts, sabi nga, wala na yung validity ng five years, of course pwede pa iyan gamitin,” Guillermo said in The Mangahas Interviews.“Yung e-receipt at invoicing na ni-launch pang-pilot muna namin sa 100 large taxpayers. Yung mayroon pang mga may manual receipts, sabi nga, wala na yung validity ng five years, of course pwede pa iyan gamitin,” Guillermo said in The Mangahas Interviews.Read More

Shopping Cart